1. svaté přijímání a křty dětí

Na neděli 16. června v našem kostele sv. Josefa bylo 1. svaté přijímání dětí, které se během roku na tuto slavnost připravovaly. Byla to Maruška s Petrou a dále pak Sabina, Nikolas, Koloman, Denis a Filip. Při mši svaté byly také pokřtěny dvě starší děti Patrik a Klaudie.Celou mší nás hudebně doprovázela naše kostelní schola která dodala této události slavnostnější atmosféfu. Autorem fotografií je Anton Kulkovský a P.Pavol Dzivý SDB.

1 | 2

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací