Adventní věnce

Výroba adventních věců

V sobotu odpoledne se v jídelně našeho domu postupně sešlo kolem 20 lidí, kteří si možná poprvé ve svém životě vlastníma rukama vyrobili adventní věnec. Akci jsme plánovali už delší dobu , tak i přípravě jsem věnovali dost času.

Zahájení bylo ve 14:00 hodin a postupně jsme se vystřídali u navazování chvojí na korpusy věnců tak také potom zdobení přinesenými přírodními i umělými dekoracemi. Všichni, kteří se aktivně zapojili odcházeli spokojeně s krásným adventním věncem domů. Takže už od dnešního večera se mohou v rodinách scházet kolem adventního věnce a připravit se tak na narození našeho spasitele.

Díky všem za krásné odpoledne.                                 P. Stanislav

 

1 | 2

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací