Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 2016 v nákupním centru Nová Karolina, byla pro děti z našeho kostela připravena na sobotu 2. ledna 2016. Společně ve dvou skupinkách jsme během přibližně 3 hodin sbírali finanční prostředky na projekty Charity Ostrava. Děkujeme Všem, kteří nám do pokladniček přispěli jakoukoliv částkou. Za tříkrálové koledníky zapsal P. Stanislav 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací