Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 2016 v nákupním centru Nová Karolina, byla pro děti z našeho kostela připravena na sobotu 2. ledna 2016. Společně ve dvou skupinkách jsme během přibližně 3 hodin sbírali finanční prostředky na projekty Charity Ostrava. Děkujeme Všem, kteří nám do pokladniček přispěli jakoukoliv částkou. Za tříkrálové koledníky zapsal P. Stanislav