Animátorský víkend 22-24.2.2013

Sešli se zde lidé od 16 do 53 let a společným jmenovatelem rozmanitých povah, orientací a zkušeností byl aktivní zájem o Romy v Ostravě, konkrétně o mladé Romy. Program víkendu byl členěn do bloku přednášek a divočících relaxujících aktivit v nadýchaném prašanu, a nebo v multifunkční kapli Hodoňovického střediska. Přednášky vedla PaedDr. Radana Parmová, jejíž „zájem o mladé Romy“  dávno v 80. letech představuje dnes kontinuitu 30 let lidské blízkosti a svědectví o  společenském propadu  romských rodin.


Radana Parmová učí na Biskupském gymnáziu, absolvovala Romologická studia na Ostravské univerzitě,  stala se členkou občanského sdružení Osada Bedřiška, které vzniklo po útoku zápalnou lahví v roce 2010. Do osady přicházela nejprve kreslit portréty – a vznikla důvěra. Nyní na Bedřišce působí pravidelně několik studentů Biskupského gymnázia pod záštitou SaSVČ DB Ostrava – a hlavní oporou je o. Pavel „Kosmič“ Kosmák.


 Konfrontovat svoje zkušenosti, dobré i špatné,  s fakty z dávné historie Romů, dozvědět se souvislosti etnografické, žasnout nad tím, že v romštině neexistuje  sloveso „mít“ nebo že pro „milovat“ používají Romové stejný výraz jako pro „potřebovat, chtít“ – to byl přínos pro všechny, navíc, jak říká Jan Zetek,  „v pěkném prostředí a s milými lidmi otevřeně probírat jinak tabuizovaná témata“.
Výstupem víkendu je řada písemných podnětů a reflexí.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací