Připravované akce

Přehled plánovaných akcí v rektorátním kostele

sv. Josefa v Ostravě

ve školním roce 2016 - 2017

 

2016

 2.9. – 4.9 Víkend pro rodiny s dětmi na Orlím hnízdě
11.9. Žehnání školních pomůcek a aktovek + kafe ve vchodu kostela
8.10. Duchovní obnova pro ASC a lidi z kostela
22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
3.12. Adventní duchovní obnova (9:00)
5.12. Mikulášská nadílka v rodinách (nabídka rodinám z kostela)
10.12.Slavnost PM (mše svatá v 16:30)
11.12. Prodej výrobků Charity v kostele (dopoledne v kostele)
17.12. Zdobení stromečků v kostele
31.12. Silvestr v Don Bosku, po mši pohoštění

 

2017

 

7.1. Tříkrálová sbírka Charity Ostrava v Karolíně
27.1. Salesiánský ples
31.1. Oslava Dona Boska
26.2. Maškarní ples dětí z kostela
25.3. 24 hodin pro Pána, Postní duch. obnova ASC + sv. smíření
13 - 16.4. Velikonoční triduum, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
1.5. Oslava patrona našeho kostela sv. Josefa
13.5. Výlet pro rodiny s dětmi na Kružberk
24.5. Oslava Panny Marie Pomocnice křesťanů, mše v 16:30
9.6. Noc kostelů
15.6. Těla a krve Páně – Mše v katedrále a pak kostel sv. Václava
18.6. Bude 1. sv. přijímání dětí
25.6. Zakončení školního roku, káva na dětském hřišti

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací