Připravované akce

Přehled plánovaných akcí v rektorátním kostele

sv. Josefa v Ostravě

ve školním roce 2018 - 2019

 

2018

9.9. Žehnání školních pomůcek a aktovek + kafe ve vchodu kostela
21.9. – 23.9 Víkend pro rodiny s dětmi na Salaši
25.11. Výroba adventních věnců
1.12. Adventní duchovní obnova
8.12. Slavnost PM - setkání dobrodinců (mše svatá v 16:30)
22.12. Zdobení stromečků v kostele
31.12. Silvestr v Don Bosku, po mši pohoštění

 

2019

 

5.1. Tříkrálová sbírka Charity Ostrava v Karolíně
26.1. Boscopoint - salesiánský ples
17.2. Maškarní ples dětí z kostela
23.3. Duchovní obnova
14.4. Velikonoční tvoření
18 - 21.4. Velikonoční triduum, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
24.5. Noc kostelů, Oslava Panny Marie Pomocnice křesťanů
20.6. Těla a krve Páně – Mše v katedrále a pak kostel sv. Václava
30.6. Zakončení školního roku, káva na dětském hřišti

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací