Schola

 

V našem kostele sv. Josefa je možnost zapojit se do naší scholy, která zpívá při nedělních bohoslužbách v 9:30 hod 2x za měsíc. V případě zájmu je možno se přihlásit u Petry Hořínkové na mob: 737 321 855.

FOTKY ZE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO ZDE

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací