Schola

 

V našem kostele sv. Josefa je možnost zapojit se do naší scholy, která zpívá při nedělních bohoslužbách v 9:30 hod 2x za měsíc. V případě zájmu je možno se přihlásit u Petry Hořínkové na mob: 737 321 855.

FOTKY ZE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO ZDE