Obnova a oslava Neposkvrněné 8. prosince

Obnova a oslava Neposkvrněné 8. prosince
25. listopadu 2014

Slavnost Panny Marie Neposkvrněné, 80 let přítomnosti salesiánského díla v Ostravě a výročí posvěcení ostravského Don Boska (1934 dům, 1937 a 1990 kostel) si připomeneme v pondělí 8. prosince 2014 při celodenní duchovní obnově.

Pozvaný otec biskup Karel Herbst bohužel onemocněl. Obnovu povede představený ostravské paulínské komunity a přívozský farář P. Bogdan Stępień, slavnostní bohoslužbě bude předsedat generální vikář P. Martin David.

V odpoledních hodinách přivítáme kříž světových dní mládeže, který v roce 1984 Jan Pavel II. předal mladým lidem a který od té doby putuje světem a provází všechna důležitá setkání mladých lidí.

Program celodenní obnovy v kostele sv. Josefa

(Moravská Ostrava, Vítkovická 28, zastávka tramvaje Dr. Malého)

 •   9.30 – 1. zamyšlení - P. Bogdan Stępień, OSPPE 
 • 10.00 – rozjímání v tichu
 • 10.30 – 2. zamyšlení - P. Bogdan Stępień, OSPPE 
 • 11.00 – rozjímání v tichu
 • 11.30 – mše svatá (celebruje rektor kostela Stanislav Jonášek)
 • 12.30 – vychází pěší pouť s křížem světových dní od Biskupského gymnázia - více informací na plakátku 247.9 KB
 • Od 14 hodin je příležitost ke svátosti smíření a eucharistická adorace.
 • 15.00 – Modlitba Korunky Božího milosrdenství
 • 15.30 – Modlitba růžence
 • 16.00 – Prezentace KŘÍŽE SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE
 • 16.30 – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ za všechny dobrodince a přátele salesiánského díla v Ostravě, kterou bude celebrovat otec generální vikář P. Martin David. Hned po eucharistické bohoslužbě se rozloučíme se s křížem světových dnů mládeže a  krátce si připomeneme 80letou historii a aktuální informace o činnosti a životě v ostravském salesiánském díle.
 • 18.30 – Občerstvení a možnost prohlídky domu
  8. PROSINCE V NAŠEM KOSTELE NEBUDOU MŠE SV. V 7.00 A V 19.00!

Upřímně Vás všechny zveme a těšíme se na setkání s Vámi

Salesiáni a další spolupracovníci na díle Dona Boska v Ostravě


 

 

Informační leták na 8. prosince: PDF 343.5 KB 

Poděkování dárcům: PDF (dokument Adobe PDF)PDF 285.6 KB

Modlitba k Neposkvrněné: PDF (dokument Adobe PDF)PDF 256.3 KB

Letáček pěší pouti s Křížem světových dní mládeže PDF 247.9 KB

Související akce

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací