Začínáme slavit 80iny!

Začínáme slavit 80iny!
4. prosince 2013

Na jaře to bude 80 let od položení základního kamene. 9. prosince 2013 začneme děkovat Bohu, Marii a mnoha živým a zemřelým dobrodincům ostravského salesiánského díla: připomeneme si, že 8.prosince 1934 byl požehnán dům, o tři roky později (1937) kostel a téhož dne v roce 1990 kostel znovu posvěcen. Přijďte děkovat spolu s námi.

7.00 – ranní mše svatá, po ní modlitba ranních chval

Od 14 hodin je příležitost ke svátosti smíření a eucharistická adorace

15.30 – Modlitba Korunky Božího milosrdenství

15.50 – Modlitba růžence

16.30SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ v kostele sv. Josefa za všechny dobrodince a přátele salesiánského díla v Ostravě, kterou bude celebrovat biskupský vikář Ostravsko-opavské diecéze P. Vít Zatloukal.

Hned po mši bude v kostele následovat připomínka 80leté historie a aktuální informace o činnosti a životě v ostravském salesiánském díle.

18.30 – Občerstvení a možnost prohlídky domu

 

     

Související akce

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací