3. animátorský víkend aneb víkend pro vedoucí letních táborů

3. animátorský víkend aneb víkend pro vedoucí letních táborů
16. března 2018

2. – 3. března se v Don Boscu v Ostravě sešli nejenom animátoři, ale také dobrovolníci, kteří připravují letní tábory.

Vytvořil se tak prostor pro společné setkání tří táborových týmů – tábora oratoře (Discover world) pod vedením Roberta Pešty, tábora pro mladší děti (Action Comics) pod vedením Václava Lipinského a tábora pro starší děti (Cosa Nostra) pod vedením Jakuba Macoška.

Původním cílem zkráceného víkendu bylo upevnit týmového DSC_0448uducha pod vedením lektorky Marie Cieslarové. Z důvodu její nemoci byl program upraven – byly zařazeny táborové porady a interaktivní odpoledne zaměřené na poznání, jaké mám postavení v týmu, co jsou mé silné a slabé stránky. Program byl také doplněn drobnými hrami na uvolnění atmosféry a bližší seznámení účastníků mezi sebou. Zároveň mohli posloužit jako inspirace pro doplnění programu na táborech

Z hodnocení účastníků vyplynulo, že akce byla velice zdařilá. Bylo přínosné společné setkání všech tří týmů na jedné akci a také možnost pobavit se o věcech, které přímo nesouvisí s přípravou programu na tábor a na které během příprav bohužel nezbývá čas.

Často zaznívaly i připomínky, že v příštím roce, kdy se plánuje opět víkend určený pro táborové vedoucí, by bylo dobré vytvořit prostor pro sdílení zkušeností týmů navzájem s přípravou a realizací táborů.

Více fotek z akce je k nalezení zde.

DSC_0332u DSC_0425u

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací