Adaptační kurz pro 1. ročník Biskupského gymnázia v Hodoňovicích

Adaptační kurz pro 1. ročník Biskupského gymnázia v Hodoňovicích
22. září 2017

Ve dnech 13. – 14. září pedagogové našeho střediska připravili pro 1. ročník Biskupského gymnázia adaptační kurz v Hodoňovicích.

Cílem dvoudenního pobytu bylo pomoci studentům utvořit zdravé a pevné vztahy ve třídě, zlepšit komunikativní dovednosti a pomoc při získávání životní orientace. DSC_0370Prostřednictvím prvků zážitkové pedagogiky tak měli možnost poznat, kdo jsem já a jaké je moje místo v nově vyvářené skupině.

Podle slov samotných studentů se kurz velmi vydařil. Pomohl odbourat menší skupinky ve třídě a vytvořit jeden silný kolektiv, ve kterém vládne pocit důvěry a vzájemné tolerance. I přes dobré klima, které v závěru v celé skupině panovalo, je jen na studentech samotných, jestli jej dokáží přenést do běžného každodenního života třídy. 

Více fotek z kurzu je k nalezení zde.

DSC_0287

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací