Akademie

Akademie
9. února 2018

Na svátek sv. Dona Bosca, právě v den, kdy uplynulo 130 let od úmrtí tohoto italského světce, se konala v Salesiánském středisku Don Bosco v Ostravě Akademie.

Akademie se zúčastnily děti, které navštěvují volnočasové aktivity a kroužky, jež nabízí místní Oratoř, rovněž také děti z vyloučených lokalit, za kterými pro změnu dojíždí Oratoř na ulici. Akademie tak představovala prezentaci toho, co se dětiAkademie (leden 2018) 21 skrze salesiánské středisko naučily. K vidění tak byla různá taneční, pěvecká či divadelní vystoupení, taktéž fyzikální pokus dětí, které navštěvují kroužek Experimenty nebo prezentace výrobků, které za první pololetí vytvořily děti v kroužcích jako Keramika či Vyřezávání. Celé setkání zakončila návštěva samotného Dona Bosca, který tak měl možnost poznat jedno z mnoha děl, které jeho pokračovatelé v salesiánské službě vytvořili.

Více fotek z akademie je k nalezení zde

Akademie (leden 2018) 04

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací