Animátorský víkend (28.-29.11.2015, Štramberk)

Animátorský víkend (28.-29.11.2015, Štramberk)
11. prosince 2015

Minulý víkend se jedenáct statečných (a jeden pes) vydalo na bleskovou, přesto nebezpečnou misi.

Tuto cestu podnikli pro získání nových zkušeností, zmapování dosud nepoznané oblasti a k utužení přátelských vztahů na pracovišti. Průběh mise je přísně tajný. Nám se ale podařilo získat exkluzivní deníkový záznam jednoho ze zúčastněných agentů…

Skupinka nasedla do maskovaného vozidla. Naším cílem je Štramberk. Tajný agent Vašek si vytáhl nejkratší sirku, bude tedy řídit. Cesta se zdála být nekonečná. Po několika špatných odbočkách se našemu řidiči se skvělým orientačním smyslem podařilo dojet do cíle. Důležitým faktorem byla diskrétnost a nenápadnost, proto jsme zvolili ubytování na faře u náměstí. Prvním úkolem bylo zmapovat oblast. Rozděleni do týmu jsme pročesávali prostor podle zadaných otázek, které měly prověřit nejen naše vědomosti, ale i fyzickou kondici. Tento úkol nás zmohl, proto jsme se důkladně posilnili výborným jídlem a dali si dvacet (nebo spíše šedesát). Následovalo odpoledne plné učení, ale i her. S pomocí pozvané odbornice jsme dokonale probrali historii a tradice Romů, a každý z nás se mohl vžít do role konkrétního člověka a dovědět se o něm víc. Celovečerní film nám realisticky ukázal, jak se
Romové musí potýkat s rasismem, odmítnutím a lhostejností okolí. Celý tento den zakončila agentka Mary se svou modlitbou o světový mír a na téma hrozby IS.

V neděli se nám naskytla možnost prozkoumat zdejší kostel, kde zrovna probíhala mše svatá. Při přemíštění zpět na základnu se v naší skupině objevilo několik zrádců, kteří na nás zaútočili sněhovými koulemi, ale jejich útok byl odražen. Naše mise byla úspěšná.

Děkujeme paní Nadaně, tedy Radaně (Mary: Ale o tom ani píp) za úžasný povzbuzující program, dále za výborné vaření kuchařky Helči a nakonec i Vaškovi a Janči, kteří to všechno zorganizovali!

Naše skutečná identita zůstává utajena, ale můžete nám říkat… Animátoři. 

foto z akce naleznete zde

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací