Animátorský víkend v Hodoňovicích

Animátorský víkend v Hodoňovicích
14. prosince 2017

V letošním školním roce se už podruhé sešli nejenom animátoři, ale také zájemci o animátorskou službu, aby se spolu prožili společný víkend zaměřený na získání inspirace a nových vědomostí pro práci s dětmi.

Jádrem celého víkendu byla realizace a reflexe krátkých her, které si animátoři měli ve skupinkách z minulého víkendu připravit. V reflexi jim vedoucí ukázali prvky, které zasluhovaly pochvalu a které při přípravě, realizaci a hodnocení hry nesmějí chybět, ale také poukázali na nedostatky, kterých by se do příště měli vyvarovat. Celý blok byl zakončen krátkým testem, ve kterém animátoři prokazovali, zda problematice her rozumí i teoreticky. Ze sedmnácti test splnilo dvanáct animátorů. Ostatní mají možnost opravy na příštím víkendu.

DSC_0026u  DSC_0161u

Otevřelo se také nové téma, ve kterém se animátoři budou vzdělávat do dalšího víkendu buď formou samostudia, nebo účastí na animátorských poradách ve středisku, a to téma vývojová psychologie, resp. odlišnosti požadavků na dítě vzhledem k jeho věku při realizaci her, pobytových akcí či táborů. Animátoři tak budou vědět, co která věková skupina očekává, vyžaduje a co naopak je pro ni nevhodné.

Celý víkend se nesl v pohodové atmosféře, proto téměř nešlo poznat, že se zde setkaly dvě skupiny – táboroví a střediskoví DSC_0035uanimátoři. A to je cílem každého animátorského víkendu – vytvořit z mladých lidí nadšený a radostný kolektiv, který se nebojí svůj volný čas a svou energii investovat do práce s dětmi.

 

Na závěr patří velký dík organizátorům Vaškovi, Kubovi a Robovi a také kuchařce Alence!

Více fotek z akce je k nalezení zde.

DSC_0352 (30)u

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací