Animátorský víkend

Animátorský víkend
4. října 2017

I v letošním školním roce bude pomáhat při střediskových aktivitách několik dobrovolníků z řad středoškoláků, tzv. animátoři.

A právě pro ně a pro zájemce byl určen první animátorský víkend, který společně s vedoucími strávili na přelomu září a října na malebné faře na Pohoři u Oder.

Na víkendovku byli pozváni nejenom mladí, kteří už ve středisku pomáhají, ale také možní zájemci o tuto službu. V průběhu celého víkendu jsme se tedy snažili alespoň ve zkratce naznačit, co to znamená být salesiánským animátorem a jakéDSC_0150 možnosti a postavení má animátor ve středisku při konkrétní činnosti. Mladí se sami mohli a stále ještě můžou rozhodnout, zda by se chtěli stát spíše střediskovými animátory, kteří pomáhají v každodenní činnosti střediska, nebo animátory táborovými, kteří se podílejí na realizaci pobytových akcí a táborů. A protože cílem celého programu Animátoři je vedle služby také vytvoření zdravého animátorského kolektivu, byl i o tomto víkendu prostor pro zábavu, hru i ztišení během společných modliteb a nedělní mši svaté.

Jsme rádi, že o animátorskou službu je mezi mladými zájem, a věříme, že se jejich počty budou i nadále rozrůstat tak, aby děti ve středisku neměly jen respektované vedoucí, ale také starší kamarády – animátory, kteří jim budou správnými vzory a dobrými vůdci.

Více fotek z akce naleznete zde

DSC_0109

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací