Čtyři konverze, dvě svatby

Čtyři konverze, dvě svatby
19. září 2017

V sobotu 9. 9. 2017 byly v ostravském Don Boscu společně oddány dva romské páry.

Dva ženichové –  Martin a Pavel - už nějakou dobu dělali brigády v Hodoňovicích, takže znají  Staré páky.  Dvě nevěsty – Dáša a Andrea – narodily dohromady dvanáct “dárečků“, jak říká P. Pavel Kosmák: Pechovi mají čtyři a Polákovi osm dětí. Jsou to rodiny s fascinujícím příběhem, Romale jak řemen.  Do Bosca je přivedly jejich děti.

Jak se to povedlo?

Dělaly v oratoři obrovské spektrum věcí – a poslední tři roky pomáhají pastoraci za úplně neuvěřitelných podmínek. Jezdí třeba pravidelně na několik ostravských „hrozných adres“ a do ubytoven, kde sami těm nejposlednějším hrají divadlo a  strhující romskou  duchovní  hudbu. Svědčí a evangelizují. Mají posilu a vzor z východoslovenské Čičavy.

A  první, kdo Boží pozvání vzal od „děcek“ vážně, jsou jejich rodiče. Obrácení vedlo až k církevnímu sňatku. Koncelebrovalo sedm kněží, skoro celá komunita.

Přejme novomanželům nový začátek, ať další život jejich rodin s Pánem Ježíšem proměňuje všechno a všechny. Přejme také velikou radost gádžům, kteří se Romům věnují. To, co se před oltářem toho dne stvrzovalo, ať je trvalým povzbuzením pro všechny nejenom v Ostravě.

Radana Parmová, ASC

Dvě_svatby

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací