Deskohraní

Deskohraní
16. listopadu 2016

Akce nám začala v pátek po volné oratoři.

Nejdříve jsme se ubytovali ve školce a potom šli nakoupit jídlo na akci. Sami jsme si vařili a bylo to prima. Večer jsme věnovali úplně novým deskovým hrám, které jsme dosud neznali. Po hygieně jsme si zahráli hru městečko Palermo, pomodlili se a po čtení pohádek šli spát.

PB120463

Druhý den deskohraní začal hrou„Z pohádky do pohádky“ s úkoly po oratoři. Celá hra byla super a v závěru na všechny z nás čekala truhla s odměnami. Před odchodem jsme si ještě zahráli pár deskovek, rozloučili se a šli domů.

Těšíme se na další pohodovou akci deskohraní.

Vaši organizátoři Martin a Janča.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací