Detektivové v Karviné

Detektivové v Karviné
9. listopadu 2017

Sobotní den 4. 11. Nejen, že bylo nádherně, slunce svítilo a nebe bylo blankytně modré jako u moře, ale hlavně byl to den tajuplného dobrodružství v tajemném parku v Karviné.

Děti z kroužků Detektivové a Sportovky vyrazili vlakem směr – Karviná. Společně s námi byl sportovní  zasloužilý trenér Jirka Janák. Když jsme našli správný park, vyřádili se na průlezkách, houpačkách, poobědvali,  čekala nás sportovníP1010072 soutěž s hledáním tajenky v parku. Všechny děti úkoly zvládly výborně. Ale bylo potřeba najít poklad podle tajemného dopisu, který jsme dostali hned ráno. A hle, poklad jsme našli. Byl sice úplně jiný,  než jsme čekali, ale i tak děti byly nadšeny. Nakonec nás přišel navštívit Alan, vedoucí z oratoře, s nabídkou teplého čaje a výborné čokolády. Prohlédli jsme si kostel Povýšení svatého Kříže, pomodlili se a … šlo se domů. Zpáteční cesta vlakem uběhla jako nic, dojedli jsme zásoby, povzpomínali a už jsme byli v Ostravě. Takže, příště, neváhejte a přijďte také!

Janina Sachová

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací