Frutti di Bosco 28. 6. – 2. 7. 2015

Frutti di Bosco 28. 6. – 2. 7. 2015
17. září 2015

V roce, kdy slavíme 200 let od narození Dona Bosca, jsme se na letním táboře oratoře vydali po stopách právě tohoto světce.

Spolu s jeho životem jsme poznávali a vzájemně sdíleli i vlastní sny, originalitu a dary, zkušenosti s životem a problémy v rodině a svůj vztah k Bohu. Připravovali jsme svou duši i tělo, abychom mohli - stejně jako Don Bosco - přinášet Krista také druhým .

Vyzkoušeli jsme si svou schopnost spolupracovat jak při práci v domě a kolem něj, tak i při hře, cvičili své fyzické i duševní dovednosti při sbírání „frutíků“, učili jsme se vzájemné pomoci a ocenění druhého. Společně jsme se modlili a slavili mši svatou, zúčastnili jsme se pouti na Prašivé a vyzkoušeli jsme si svou ochotu důvěřovat na noční „stezce důvěry“. Vyvrcholením tábora byl veřejně přístupný evangelizační program, na který jsme připravili písničky, taneční vystoupení, scénku inspirovanou snem Dona Bosca a pantomimu.

Fotky z tohoto tábora jsou ke shlédnutí zde.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací