JUST DO IT - PROTECTor

JUST DO IT - PROTECTor
4. prosince 2017

V sobotu 25. 11. 2017 proběhla již třináctá akce JUST DO IT, tentokráte zasazena do historického období týkajícího se Protektorátu Čechy a Morava.

DSC_0059

Celá akce započala ve dvě hodiny odpoledne ve staré budově Hotelu Palace, kde se našich 17 statečných úspěšně registrovalo. Po kontrole osobních údajů všichni obdrželi nové průkazy. Po celou dobu byli sledováni gestapem, ale i přes to se podařilo úředníkům předat zprávu do rukou statečných oDSC_0040uu tajné schůzce ve 14h u kina Vesmír, kde započal celý příběh. Účastníci byli informování o transportu Židů, rozděleni do čtyř skupin a snažili se o záchranu alespoň některých z řad těch, kdo byli za války utlačováni. Nejprve bylo zapotřebí vyluštit šifru, díky které objevili byty, kde mohou zachráněné Židy ukrývat. Zde dostali dalších 5 úkolů, aby mohli vyzvednout Židy dříve, než gestapo. Transport Židů byl naplánován na haldě Emě a zajištěn příslušníky tajného odboje. Účastníci se tedy museli v průběhu jedné hodiny DSC_0103 (1)dostat na vrchol i se zachráněnými osobami tak, aby spatřeni příslušníky gestapa. Všem se naštěstí podařilo projít kolem hlídky bez újmy, společně jsme se setkali na vrcholku u ohně a vyslechli si příběh o židovské rodině z roku 1941. Před odchodem z haldy Emy jsme se pomodlili a přijali jsme pozvání na oslavu židovského svátku Purim plného zábavy a vtipných scének.

Více fotek z akce je k nalzení zde.

Barča V.

DSC_0136u

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací