„Kdo přežije“ s Akčními borci

„Kdo přežije“ s Akčními borci
27. ledna 2016

V sobotu a v neděli 23. - 24. 1. proběhla již tradiční víkendovka pro odvážné a zvídavé kluky z oratoře pod názvem Kdo přežije.

Borci rozděleni do dvou tříčlenných týmů se snažili zvítězit v plavání, potápění a lovení puků, stavění sněhových pevností, ve střelbě sněhovými koulemi a v týmové spolupráci. Večer jsme vše završili soutěží Kdo přežije, má talent!, ve které se kluci utkali v různých disciplínách a za vsazené peníze si mohli při dražbě vybrat jedlou odměnu, o kterou jsme se společně podělili u večerního filmu. Celý den jsme zakončili v kapli, do které kluci trefili po svíčkách, kde jsme modlitbou poděkovali za úspěšný den. Celá akce se velmi vydařila a nejen borci si odnášejí spoustu zážitků, ale snad i trochu toho moudra.

fotky z akce můžete shlédnout zde

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací