Letní tábor Action comics

Letní tábor Action comics
13. února 2018

Ač do léta je ještě daleko, přijměte pozvání na letošní salesiánské letní tábory 2018. Jako druhý proběhne o prázdninách tábor Action comics. 

Letos vracíme věkové rozdělení táborů do zaběhlých kolejí - proběhnou dva letní tábory pro holky i kluky ve věku 8 – 12 let a 13 – 16 let. Další změna je úprava systému táborových slev. Jako minulé roky můžete získat slevu při účasti více sourozenců, ale nově jsme zavedli také slevu za nového účastníka. Na tuto slevu má nárok pravidelný účastník, který na tábor přivede nového účastníka, tj. účastníka, který se v minulosti neúčastnil žádné akce programu tábory (akce JUST DO IT, veškeré tábory či spolča a víkendovky Random crew). Rádi bychom tímto krokem podpořili účast i nových účastníků našich táborů. 

tábory tabulka final

Na táborech upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Cílem každého tábora je poskytnout nejen kvalitně strávený volný čas, ale také u každého účastníka podpořit osobnostní a sociální rozvoj. To vše prostřednictvím zážitkové pedagogiky, témátek, reflexí, workshopů a dalších programů, které jsou pravidelnou součástí každého našeho tábora. I proto je kapacita našich táborů omezena na max. 30 účastníků. Pořadí přihlášených se určuje na základě data odevzdání přihlášky.

 

Action comics

Tak zní název tábora pro starší kluky i holky ve věku 8 - 12 let a to v termínu 9. - 17. 7. 2018. Tábor proběhne v Hodoňovicích u Bašky, pod vedením hlavního vedoucího Václava Lipinského.

"Najdi v sobě pravého hrdinu! Číst komiksy a sledovat televizi, to dělej během roku. O prázdninách máš ale jedinečnou možnost to změnit, opustit teplo domova a zažít pravé dobrodružství s těmi, které znáš jen z obrázků a televize. Stačí jen jediné - přihlásit se na tábor Action comics!"

Přihlášku včetně všech podstatných informací stáhnete zde.

Pro absolvování letního tábora je potřeba platné potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě vyplněné lékařem. Formulář ke stažení naleznete zde.

Na táboře platí Vnitřní řád střediska dostupný na stránkách střediska a Vnitřní řád táborových akcí dostupný zde.

Naše táborové týmy se na vaše ratolesti již teď těší!

Action_comics_3-page-001

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací