Letní tábor Enigma

Letní tábor Enigma
10. března 2017

Léto se blíží a s ním i pravidelná nabídka salesiánských letních táborů.

Letos jsme se opět na základě omezené kapacity rozhodli pro menší změnu. Tábory jsou rozděleny na mladší (10 – 13 let) a starší (13 – 16 let) kluky i holky dohromady.

tábory tabulka final

Na táborech upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Cílem každého tábora je poskytnout nejen kvalitně strávený volný čas, ale také u každého účastníka podpořit osobnostní a sociální rozvoj. To vše prostřednictvím zážitkové pedagogiky, témátek, reflexí, workshopů a dalších programů, které jsou pravidelnou součástí každého našeho tábora. I proto je kapacita našich táborů omezena na max. 30 účastníků. Pořadí přihlášených se určuje na základě data odevzdání přihlášky.

 

Enigma

Tak zní název tábora pro mladší kluky i holky ve věku 10-13 let a to v termínu 5. - 12. 7. 2017. Tábor proběhne v Hodoňovicích u Bašky pod vedením hlavního vedoucího Alana Srněnského.

„Tvá vlast Tě potřebuje, pokud jsi dost odvážný, přihlas se a další instrukce obdržíš v pravý čas.“

Přihlášku včetně všech podstatných informací stáhnete zde.

Pro absolvování letního tábora je potřeba platné potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě vyplněné lékařem. Formulář ke stažení naleznete zde.

Na táboře platí Vnitřní řád střediska dostupný na stránkách střediska a Vnitřní řád táborových akcí dostupný zde.

Věříme, že i letos letní tábory přispějí k příjemnému prožití letních prázdnin. Naše táborové týmy se již teď těší!

enigma-FINAL

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací