Letní tábor The Conspiracy

Letní tábor The Conspiracy
8. března 2017

Léto se blíží a s ním i pravidelná nabídka salesiánských letních táborů.

Letos jsme se opět na základě omezené kapacity rozhodli pro menší změnu. Tábory jsou rozděleny na mladší (10 – 13 let) a starší (13 – 16 let) kluky i holky dohromady.

tábory tabulka final

Na táborech upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Cílem každého tábora je poskytnout nejen kvalitně strávený volný čas, ale také u každého účastníka podpořit osobnostní a sociální rozvoj. To vše prostřednictvím zážitkové pedagogiky, témátek, reflexí, workshopů a dalších programů, které jsou pravidelnou součástí každého našeho tábora. I proto je kapacita našich táborů omezena na max. 30 účastníků. Pořadí přihlášených se určuje na základě data odevzdání přihlášky.

 

The Conspiracy

Tak zní název tábora pro starší kluky i holky ve věku 14-16 let a to v termínu 13. - 22. 7. 2017. Tábor proběhne v Hodoňovicích u Bašky pod vedením hlavního vedoucího Jakuba Macoška.

„Čest, odvaha, víra, svoboda a spravedlnost? Za tyto ctnosti je potřeba bojovat! Proto neváhej a přijmi výzvu letního tábora The conspiracy. Pokud ti výzvy nejsou cizí, je ti 14-16 let a chceš se na 10 dní stát součástí světa, kde bude záviset na každém tvém rozhodnutí, přihlas se. Neb odvaha neznamená nemít obavy, ale překonat je.“

Přihlášku včetně všech podstatných informací stáhnete zde.

Pro absolvování letního tábora je potřeba platné potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě vyplněné lékařem. Formulář ke stažení naleznete zde.

Na táboře platí Vnitřní řád střediska dostupný na stránkách střediska a Vnitřní řád táborových akcí dostupný zde.

Věříme, že i letos letní tábory přispějí příjemnému prožití letních prázdnin. Naše táborové týmy se již teď těší!

bosco_conspiracy_A5_v1-page-001

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací