Máme šest vystudovaných animátorů aneb animátoři letos po čtvrté a naposledy

Máme šest vystudovaných animátorů aneb animátoři letos po čtvrté a naposledy
13. května 2016

Mary Červenková, Terka Lyčková, Markét Praisová, Jeňa Zuchnický, Anežka Žižlavská a Barča Macošková úspěšně zakončili dvouletý vzdělávací cyklus náročnou zkouškou.

Ale nepředbíhejme. O víkendu 6. – 8. května jsme se sešli v letošním školním roce po čtvrté a zároveň naposledy na animovíkendu tentokrát v Lichnově. Přijali jsme milé pozvání od animátorky Anežky a jejich rodičů, za což jim patří veliké díky. Připravili pro nás útulné ubytování v místní orlovně, navařili výborný oběd a po celou dobu pobytu se o nás pěkně starali.

Vzhledem k blížícím se prázdninám byl víkend zaměřen na přípravu táboru, především na zdravovědu a bezpečnost při práci s lany. Díky Dominika Žižlavského, Lucky a Adély mohli animátoři nabité zkušenosti aplikovat při velké noční hře Transport. Ve spolupráci s Kubou Macoškem a Jančou Kopřivovou nasimulovali autonehodu dvou dívek, které museli animátoři ošetřit a poté transportovat na určené místo.  Avšak úplným vrcholem byly závěrečné animátorské zkoušky šesti animátorů. Dva roky pilně studovali animátorský slabikář, plnili si své povinnosti v Don Boscu a na táborech a sepisovali závěrečnou práci, ve které měli metodicky připravit část programu na táboře. Máme radost, že ke studiu i ke zkoušce přistoupili všichni velmi zodpovědně, což se promítlo i v konečném hodnocení. Nikdo nedostal horší známku, než dvojku a to zcela zaslouženě.

Závěrečný víkend animátorů byl dle ohlasů účastníků nejzdařilejší v letošním roce. Velké díky vedle rodiny Žižlavských patří také našim programovým vedoucím a zkoušejícím Janě Kopřivové, Kubovi Macoškovi a Davidu Bařtipánovi a samozřejmě a především našim animátorům.  Jsme rádi, že už nemusíme jenom říkat,  že u nás v Don Boscu máme kvalitní animátory, ale že už to konečně máme i podloženéJ

Václav Lipinský

foto z akce naleznete zde :) 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací