Nám, nám narodil se….

Nám, nám narodil se….
22. prosince 2016

„Děti, co si představíte, když se řekne:  Vánoce?“

„Dárky, stromeček, cukroví, pohádky, kapr, bramborový salát, rodina, jsme rádi, že jsme spolu, koledy, zdobení stromečku!“

Vánoce – to je vše toto, ale především Vánoce jsou o tom, že se narodil Ježíš. Že Bůh přišel na svět jako malé dítě, aby nám ukázal jak nás má rád.

Tak o tom všem a ještě mnohem více jsme si povídali s dětmi z prvního stupně ze ZŠ Karasova a ze  ZŠ Přemysla Pittra. Děti z těchto tříd přicházely v těchto dnech do našeho střediska na Programy pro školy. Tématem bylo, jak jinak, VÁNOCE.P1010266 Podle tříd, jsme vyprávěli dětem: o slunci, které září a bez kterého bychom na Zemi nemohli žít a o Ježíši, který je nejdůležitější v našem životě. O hvězdě, která dala radost Honzíkovi v nemocnici, ale také pastýřům  a Třem Mudrcům. O malířích, kteří malovali slavné obrazy o narození Ježíše, kdy děti si představili, že jsou takovými malíři. Po vyprávění a povídání jsme si zazpívali koledy a šli vyrábět. Některé třídy si vybarvily P1010272betlémky, některé si je vyřezaly ze dřeva (ano, slyšíte dobře, byli tak šikovní, že uměli pracovat i s pilkou), a některé třídy si vyrobily hvězdičku, kterou pak darují někomu, koho mají rádi.

Prostě, všichni odcházeli spokojeni a nadšeni. Nakonec jsme si popřáli krásné a požehnané Vánoce. A to přejeme i vám!

                                                        Alan Srněnský, Janina Sachová

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací