Naši ministranti se zúčastnili Miniforu

Naši ministranti se zúčastnili Miniforu
1. prosince 2017

Během víkendu 24. -25. 11. 2017 proběhl první Minifor, který se konal v Salesiánském středisku Don Bosco v Ostravě.

Této akce se zúčastnilo celkem padesát ministrantů, z toho sedm z našeho střediska. Začínalo se mší svatou, večeří, pak přišly na řadu seznamovací hry. Den jsme zakončili společnou modlitbou a adorací. V sobotu ráno byla rozcvička, modlitba a2017-11-24 Minifor - Don Bosco 61 pak snídaně. Po snídani následovaly katecheze pro mladší o sv. Joselitovi, střední pracovali s biblickým textem nadcházející neděle a starší měli povídání s vojenským kaplanem P. Pavlem Kuchařem. Dopoledne bylo zakončeno společnou hrou. Po vydatném obědě a odpočinku následovalo sportovní odpoledne, mše svatá, zhodnocení a úklid. Během sportovního odpoledne nás navštívil otec biskup Martin David. Celý program si připravili bohoslovci naši diecéze.  Další setkání bude na jaře příštího roku na Orlím hnízdě.

2017-11-24 Minifor - Don Bosco 58

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací