Preventivní programy na Bigy

Preventivní programy na Bigy
1. června 2016

Od pondělí 23.5.2016 do středy 25.5.2016 navštěvovali Biskupské gymnázium v Ostravě zaměstnanci Salesiánského střediska Dona Bosca.

Program, kterého se zúčastnili žáci nižšího gymnázia, se týkal především posílení vztahů ve třídě, komunikace a také šikany. Cílem programu bylo navázat na adaptační kurzy, které všechny třídy absolvovaly, a také prodiskutovat se studenty závažné téma šikany.

Pro každou třídu trval program dvě vyučovací hodiny. V první části si studenti zahráli jinou formu známé deskové hry pod novým názvem „Člověče, pohni se!“. Žáci si tak měli možnost vyzkoušet práci a především naslouchání mezi sebou ve skupinkách. Následující hra, „Minutové rande“, měla za úkol rozvinout komunikaci mezi jednotlivými žáky ve třídě.

V druhé části programu došlo na už zmíněné téma šikany. Po krátkém uvedení zhlédli studenti scénku složenou z několika epizod, jež se týkala Evy, která byla šikanovaná svými spolužáky. Následně se žáci rozdělili do skupinek, kde společně s pedagogy scénku, charaktery a chování postav rozebrali. Poté bylo úkolem studentů, v jednotlivých částech scénky, zastoupit Evu a zkusit změnit průběh situace, v které se zrovna nacházela.

Doufáme, že si studenti z dvouhodinového programu odnesli zážitky, dobrou náladu, ale také nějakým způsobem ponaučení či dobrou radu do života.

Animátorka Tereza Lyčková

foto z programu naleztenet zde

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací