Programy pro školy

Programy pro školy
4. listopadu 2016

I v letošním roce se setkáváme s žáky 8. a 9. tříd základních škol Gebauerova a Ibsenova a bavíme se o tématech, které podporují osobnostní rozvoj znevýhodněných mladých lidí pro uplatnění na trhu práce.

Setkání navazují na loňských devět setkání, ve kterých jsme se bavili o těchto tématech: Vztah k autoritě; důstojnost a hodnota člověka; závislost na druhých, přátelství; image a já; sebepoznání a sebepřijetí; komunikace a spolupráce; budoucnost; média; regenerace a volný čas.

V letošním roce se zaměříme na témata: Co nás přesahuje, finanční gramotnost, jiné kultury, lidská práva a povinnosti, motivace – cesta k cíli, optimismus, tvořivost, zaměstnání, zodpovědnost, žádost o místo.

Setkání probíhají vždy 1. čtvrtek v měsíci a střídají se v pravidelných cyklech: 2x na půdě školy, 1x u nás v Don Boscu. Cílem setkání je podporovat osobností rozvoj znevýhodněných mladých lidí pro uplatnění na trhu práce a zároveň jim interaktivní formou přiblížit témata, které je každodenně obklopují. Poslední setkání proběhlo ve čtvrtek 3. 11. a žáci měli možnost zamyslet se nad tím, co pro ně znamená zodpovědnost v jejich životě. Fotky ze setkání si můžete prohlédnout zde.

Václav Lipinský

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací