Romská pouť 2015

Romská pouť 2015
6. října 2015

V sobotu 19. 9. jsme se jako každoročně spolu s několika dalšími organizacemi z Ostravy a okolí zúčastnili Romské pouti na Svatém Kopečku u Olomouce.

Letos proběhl už 17. ročník a za tu dobu získal program poměrně stálou podobu.
Každoročně začínáme pěší „minipoutí“ ze Samotíšek k bazilice. Pracovníci olomoucké charity zde připravují pro děti vždy několik zastavení. Letos jsme se pomocí různých úkolů pokoušeli zamyslet jednotlivými etapami lidského života – dětstvím, dospělostí a stářím. Během celé cesty se děti snažily uchovat svěřený “život“ v co největší míře a na konci jej odevzdat.
V bazilice jsme se společně s poutníky z Olomouce, ale také z východního Slovenska, zúčastnili mše svaté, kterou hudebně doprovázela kapela F6. Po ní následovala kulturní část programu v ambitech během níž vystoupila řada kapel i tanečních souborů. Tento rok jsme navíc mohli vidět i autorský muzikál Judit divadelního uskupení Dikh. Malé děti zaujaly především výtvarné a pohybové aktivity – např. společná tvorba mozaiky, malování na obličej, výroba papírových šperků nebo skákání v pytli a na trampolíně. Celý program byl zakončen společnou modlitbou a závěrečným požehnáním.

fotogalerii můžete shlédnout zde

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací