Svatý Josef v obležení žáků

Svatý Josef v obležení žáků
28. června 2017

Loď, presbytář, chrám, ztišení. To je jen několik nových slov, které zazněly v našem kostele.

Poslední červnové dny žáci 4. až 6. třídy základní školy Karasova vyměnili školní lavice za kostelní. Bylo to při Programu pro školy, téma: Kostel významná budova našeho města. Žáci na začátku se seznámili skrze prezentaci s kostelem sv. Josefa, u našeho střediska. Zde poznali a naučili se několik nových slov, prohlédli fotky kněží, ministrantů, křtu a mladých. Pak jsme přešli do reálu a vše si prohlídli názorně, ukázkově a hmatatelně. Prošli jsme kostelem, sákristii – kde byla spousta nových předmětů, zazvonili si na zvonec – a to ještě nebyl konec, a prohlédli si různé výtisky Biblí v knihovně. Nakonec děti měly připravenou luštěnku a křížovku, kterou zvládly na výbornou. Jaká byla atmosféra? Prohlédněte si fotky a pochopíte.

Více fotek můžete nalézt zde.

P100000

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací