Taneční víkendovka s Freestylem a Romskými tanci

Taneční víkendovka s Freestylem a Romskými tanci
6. prosince 2016

 …tančení, společné vaření, smích, pořádná makačka, modlitba, špagety a kečup všude, společenství, přátelství, Let's Dance, přesah, trpělivost, nové zážitky, super vzpomínky…

To všechno jsme zažívaly na taneční víkendovce, která se konala 3. 12. – 4. 12. v Salesiánském středisku volného času Don Bosco v Ostravě. Sešly jsme se v sobotu v 15:00 na vrátnici, ubytovaly jsme se a pak už jsme se věnovaly DSC_0008tančení. V prvním bloku jsme nacvičovaly taneční choreografie, které tančíme na Freestylovém kroužku ve Středisku, po svačině jsme oblékly romské sukně a tančily jsme romské tance až do večera. Společně jsme si uvařily výbornou večeři a po modlitbě jsme si vzaly spacáky a přesunuly jsme se k promítání filmu, během kterého už někteří znavení tancem usnuly. Druhý den jsme si připravily DSC_0030snídani a ještě chvíli si zahrály deskové hry, poté jsme se přesunuly do kostela, kde jsme na závěr setkání společně prožily nedělní mši svatou.

Děkujeme všem holkám, které přišly, byly jste moc šikovné! Těšíme se na další společnou akci!!!

Vaše organizátorky Stanka a Hanka

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací