Velikonoční programy pro školy

Velikonoční programy pro školy
27. března 2018

Probouzející se jarní příroda navozuje už milou a sympatickou atmosféru.

V tyto dny je naše středisko volného času otevřené i dopoledne pro žáky 1. až 9. třídy základních škol. Děti a mládež přicházejí na programy s tématem Velikonoce. Zde se jim přiblíží prožívání svátečních dnů jak je vnímají křesťané.Během programu se děti dovídají proč vlastně slavíme Velikonoce, co je příčinou oslavy, co to slovo Velikonoce znamená. Program je rozdělen podle věkových kategorii. Nejmladší děti skrze Kettlovu pedagogiku si všímají radosti, světla, života, které je silnější než smutek, tma nebo smrt. Děti z 4. a 5. třídy mají prezentaci o postavě Ježíše Krista - kdo to byl, kdy žil. Seznámí se s místy jeho smrti a vzkříšení. Nejstarší přemýšlejí a diskutují o životě, bolesti, utrpení, které je poraženo nadějí, odvahou, přátelstvím.  Po každém programu si mohou účastníci v tvořivé dílně vyrobit malou památku na tento den a odnést si ji domů. Přejeme jim všem, aby to co u nás prožili mohli i naplňovat ve svých životech teď i v budoucnu. 
Janina Sachová 
 
více fotek z programů naleznete zde
 
DSC_0112

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací