Velikonoční tábor

Velikonoční tábor
4. dubna 2016

Letošní velikonoční tábor, který probíhal od Zeleného čtvrtku do neděle Zmrtvýchvstání Páně, byl tak trochu jiný než obvykle.

První velkou změnou bylo, že se nekonal v Hodoňovicích, ale v Ostravě na Bosku. Druhou bylo to, že program měl dvě části. Čtvrtek a páteční dopoledne byly určeny pouze pro starší účastníky - asi od 13 let. Společně jsme si připomněli poslední večeři a také si navzájem vyzkoušeli službu mytí nohou. V pátek odpoledne se k nám přidaly i mladší děti od 8 let, pro které vymýšleli program dobrovolníci z řad nás starších. Samozřejmě nechybělo ani divadlo, o které byl letos obrovský zájem, takže jsme museli vytvořit dvě divadelní skupinky.

Tábor jsme ukončili v neděli mší svatou. Věříme, že pro mnohé z nás byl velmi přínosný a že to, co jsme společně prožili, dokázalo mnoho mladých lidí "nakopnout" do služby a do vztahu s Bohem. K úspěchu akce významně přispěla také návštěva mladých křesťanů ze Slovenska

fotky z této akce naleznete zde

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací