75 let našeho kostela

75 let našeho kostela
29. listopadu 2012

Blíží se 8. prosinec, který je pro naše dílo nesmírně důležitý, protože připomíná posvěcení domu (1934), kostela (1937) a jeho znovuposvěcení (1990), ale i to, že Bůh na přímluvu Panny Marie i v dnešní době touží po spáse a záchraně mládeže.

Budeme velice rádi, když se s Vámi opět setkáme přávě 8. prosince. Proto Vás zveme

NA SLAVNOST PANNY MARIE NEPOSKVRNĚNÉ
A 75. VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA
V SOBOTU 8. PROSINCE 2012
OD 15.00 HODIN

Program:

Od 15 hodin je příležitost ke svátosti smíření.

15.00 – Modlitba Korunky Božího milosrdenství

15.45 – Modlitba růžence

16.30 – Slavnostní mše svatá v kostele sv. Josefa za všechny dobrodince a přátele salesiánského díla v Ostravě, kterou bude celebrovat rektor kostela a ekonom komunity P. Stanislav Jonášek.

Hned po mši budou v kostele následovat aktuální informace o činnosti a životě v ostravském salesiánském díle s krátkým nahlédnutím do historie.

18.30 – Občerstvení a možnost prohlídky domu.

Upřímně Vás všechny zveme a těšíme se na setkání s Vámi

 Salesiáni a mnozí další spolupracovníci díla Dona Boska v Ostravě


PODĚKOVÁNÍ NAŠIM PŘÁTELŮM A DOBRODINCŮM

Milí přátelé a dobrodinci salesiánského díla v Ostravě,

čas je dar, který jsme od Boha dostali jako pozvání, příležitost i jako naléhavou výzvu k tomu, abychom spolupracovali na příchodu Božího království do lidských srdcí. Uplynul další rok a my chceme opět poděkovat našemu dobrému Bohu za to, že se i v ostravském Don Bosku uskutečňuje Boží království, že nás chrání a žehná nám.  Panně Marii Pomocnici, sv. Josefovi, sv. Janu Boskovi a všem našim nebeským přátelům děkujeme za mocné přímluvy. Upřímné poděkování patří také Vám všem za Vaše modlitby a oběti i peněžité dary, kterými jste salesiánské dílo v Ostravě v uplynulém roce podpořili.

Chceme Vás informovat o změnách, které v „Don Bosku“ v uplynulém roce nastaly. 9. března si Pán života odvolal na věčnost P. Miroslava Macháčka ve věku 86 let, 24. března salesiána spolupracovníka pana Václava Zuchnického (82 let) a 30. října P. Miloslava Franka (86 let).

V rámci komunity se od 1. září 2012 přesunul z Ostravy do Havířova P. Jan Gacík, který v 90. letech vykonával službu ředitele komunity a v posledních letech službu ekonoma. Ve farnosti Havířov-Šumbark se připojil k P. Karlu Jaškovi. Ostravskou „partu“ posílil P. Stanislav Jonášek, který pochází z Tlumačova a 12 let působil v Teplicích v severních Čechách. Převzal službu rektora kostela sv. Josefa a ekonoma komunity. Do naší komunity tedy v současnosti přináleží 13 salesiánů (12 kněží a bratr koadjutor pan Jan Rychlý, který – dá-li Pán – v lednu oslaví 80. narozeniny). Osm nás bydlí v salesi­ánském areálu na Vítkovické ulici. P. Jiří Caha, P. Pavel Kosmák a P. Tomáš Mareš se společně s řadou zaměstnanců a dobrovolných animátorů věnují převážně romským dětem v Salesiánském středisku volného času Don Bosco. P. Alois Hurník je vikářem komunity a vypomáhá v kostele a P. František Blaha je zodpovědný za komunitu a Domov. P. Leoš Ryška táhne Televizi NOE, P. Petr Hrubiš působí ve farnosti ve Frýdlantě nad Ostravicí, P. František Baroš v Supíkovicích a okolí a P. Josef Freml i přes vysoký věk ještě příležitostně vypomáhá ve zpovědnici v katedrále.

V kostele sv. Josefa se snažíme sloužit širokému okruhu věřících z celé Ostravy. Zejména nabízíme příležitost ke svátosti smíření každý pátek dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 14 do 16.30 hodin. Vždy v pondělí mimo prázdniny je v 19 hodin bohoslužba pro studenty, v úterý biblická hodina…

Ve Středisku volného času Don Bosco se podařilo vytvořit dobrý a spolehlivý tým zaměstnanců a animátorů, který poskytuje dětem doučování, zájmovou činnost ve volném čase a od letošního roku dvakrát týdně pravidelně dojíždí do romských lokalit. Za tím účelem se nám podařilo získat a uzpůsobit karavan hrazený z programu Prazdroj lidem. Pravidelně také probíhají katecheze školních dětí (osm jich bylo v červnu pokřtěno) a příprava rodin na křest menších dětí.

V květnu se podařilo slavnostně otevřít nové víceúčelové, dětské i dopravní hřiště (prostředky byly získány hlavně z Regionálního operačního programu a od zahraničního dárce). Výměnou malého pozemku se rozšířil areál a mohlo se dokončit oplocení (přispělo i město Ostrava). Po mnoha letech se také podařilo dokončit nátěr venkovní fasády. Kvůli rostoucím nákladům na energie jsme část budovy nechali opatřit programovatelnými hlavicemi na radiátorech.

V Domově Don Bosco máme letos opět plno. Je zde 35 studentů různých vysokých škol, kteří jsou starší 18 let a mají snahu poctivě studovat a spolupracovat s Bohem na svém osobním rozvoji a zrání. Pokud ve svém okolí víte o dobrém věřícím studentovi, který se chystá ke studiu v Ostravě a měl by zájem v příštím roce bydlet v Domově, ať se co nejdříve ohlásí.

O Televizi Noe a o všem novém, co se v ní děje, jste asi nejlépe informováni přímo prostřednictvím jejího vysílání.

Spolupracujeme s dalšími skupinami Salesiánské rodiny: sestrami salesiánkami, které působí v Ostravě-Zábřehu, Sdružením salesiánů spolupracovníků a Sdružením Panny Marie Pomocnice, které se pravidelně setkává každého 24. dne měsíce, aby vyjádřilo svou vděčnost i důvěru mocné ochraně naší nebeské Matky.

Žijeme v době plné zmatků a nejistot, přibývá katastrofických proroctví. Právě v takových dobách se zrodilo nejvíce světců, kteří dokázali zůstat naroubováni na Krista, nenadávali na tmu, snažili se zapálit aspoň malé světélko a přinášeli lidem naději.

Abychom byli takovými lidmi naděje, chceme popřát sobě i Vám na začátku nového církevního roku i blížícího se nového roku kalendářního.

Související akce

Související galerie

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací