Adventní duchna na Orláku

Adventní duchna na Orláku
17. prosince 2012

Jak proběhla Adventní duchovní obnova 2012 "Můžu se já postavit před Hospodina?", zachycuje Pepuš a

fotogalerie.

Tak jako každá kytara potřebuje občas naladit, každý podnik provést bilanci, okno občas naleštit a hodiny znovu natáhnout, potřebujeme si i my čas od času udělat alespoň trochu víc jasno v tom, co jsme vůbec zač a jak s tím vším chceme dál naložit. Někdo tomu říká duchovní obnova a našemu rozhodnutí uspořádat podnik tohoto druhu se dostalo naplnění právě o uplynulém víkendu.

Vybaveni jistě jen nejnutnějším vyběhli jsme závějemi sněhu vzhůru na Orlák, kde, jak podotkl boss celé duchny, Libor Všetula, jsme se sjeli v opravdu hojném počtu… Kvantum účastníků se později ukázalo být velmi výhodné zvlášť pro sněhovou bitvu, neoddělitelnou součást našeho fahrplanu, jehož gró bylo jinak přemýšlení nad naším vztahem k druhým lidem, k sobě i k Bohu.

Jak se komu z nás příprava na jeho příchod dařila, nechť zůstane věcí každého ze zúčastněných, za zmínku však jistě stojí velký dík za krásné chvíle vyjádřený všem organizátorům i přítomným a k Vánocům též přání radosti a pokoje Vám všem, kteří jste při četbě tohoto příspěvku došli až sem.

Za animátory z Boska

Pepuš

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací