Doučování a předškoláci v karavanu

Doučování a předškoláci v karavanu
22. března 2012

„Mobilní klubovna“ je název projektu, který podpořil Plzeňský prazdroj a díky kterému máme na středisku karavan, se kterým jezdíme za dětmi do sociálně vyloučených lokalit.

Každý týden přijíždí karavan na ulici Jílová v Ostravě Přívoze. Dopoledne věnujeme předškolákům, učíme se barvy, tvary, jak držet pastelku, jak lepit lepidlem nebo stříhat nůžkami. Předškoláků se účastní pravidelně 8 i více dětí, které si vyzvednou vedoucí u rodičů a po skončení činnosti je zase odvádějí zpět domů. I v zimě bylo v karavanu příjemné teplo, takže jsme si mohli hrát a učit se i když venku mrzlo, až praštilo. Odpoledne patří karavan starším dětem, které byly dopoledne ve škole. Doučují se matematiku, češtinu a další předměty. Po doučování si děti mohou zahrát na nástroje, zazpívat nebo si užít při jiné hře v teple a bezpečí karavanu. O doučování i karavan je velký zájem, což nás těší!

Další „štace“ karavanu je malá lokalita ve Vítkovicích, kde jsou převážně děti předškolní nebo mladší školní věk, pracovnice střediska mají pro děti připravené každý týden jiné sociálně-vzdělávací aktivity, hry a soutěže, takže ani oni nepřijdou zkrátka.

V budoucnu se chystáme působnost karavanu rozšířit o další lokality.

Bc. Helena Peškarová,

Vedoucí projektu Doučování a Krůčky

NĚKOLIK FOTEK

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací