Oslava Pomocnice a otvírání hřiště

Oslava Pomocnice a otvírání hřiště
12. května 2012

V závěru května bude Ostrava slavit a děkovat. Nejdříve za ochranu Marie Pomocnice a posleze za nové hřiště. Připojte se k oslavám.

Maria Pomocnice je od dob Dona Boska zvlášní ochránkyní salesiánského díla. Don Bosco byl přesvědčen, že to, co v životě vykonal pro záchranu mládeže, se uskutečnilo díky ní.

 

V Ostravě si to letos připomeneme jednak 6. poutí k Panně Marii Pomocnici do kaple na Orlím hnízdě v Pstruží.

14.00   odjezd od Don Boska (zájemci se mohou přihlásit v sakristii či na vrátnici)

15.00   májová pobožnost

15.45   opékání buřtá a přátelské posezení s přáteli.

*** plakátek ke stažení 320.7 KB

O slavnosti Pomocnice ve čtvrtek 24. května:

od 14.30  možnost přistoupit ke svátosti smíření

15.00    mariánská promluva provinciála P. Petra Vaculíka

15.30    modlitba růžence

16.00    májová pobožnost

16.30    slavnostní bohoslužba celebrovaná provińciálem P. Petrem Vaculíkem

17.30    malé občerstvení

*** plakátek ke stažení 583.4 KB


 

 

 

OTVÍRÁNÍ HŘIŠTĚ  25. - 27. května 2012

-  v pátek od 14 hodin: proslovy a požehnání za přítomnosti otce biskupa, provinciála a dalších významných hostů; následovat bude exhibiční zápas;

v sobotu: fotbalový turnaj (více k turnaji zde 199.0 KB);

 v neděli odpoledne: dětské odpoledne, svatodušní vaječina a volejbalový turnaj (více k odpoledni a volejbalovému turnaji zde 201.0 KB.

*** plakát ke stažení 2.4 MB

 

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací