Pan prezident Kopiště na věčnosti

Pan prezident Kopiště na věčnosti
18. prosince 2012

Dlouholetý předseda (prezident) Sdružení bývalých žáků Dona Boska zemřel 15. prosince 2012 ve věku 88 let. Vzpomeňme v modlitbě na tohoto dlouholetého přítele Dona Boska a nadšence pro salesiánské dílo.

Pan Jan Kopiště ze Studénky 
Narodil se 17. prosince 1924. Pocházel z Herálce pod Žákovou horou z rodiny lesního dělníka a byl nejmladším z devíti dětí. Ve 12 letech přišel za svým bratrem Jaroslavem do Fryštáku, v roce 1942 zahájil noviciát v Ořechově a o rok později složil sliby.
Po zrušení řádů vystudoval pedagogickou fakultu v Olomouci a působil jako učitel v Oticích u Opavy a ve Studénce. V roce 1959 se oženil a s manželkou Marii měli dva syny Jana a Jiřího. 
Po roce 1990 byl dlouholetým předsedou (prezidentem) Sdružení bývalých žáků Dona Boska, organizoval poutě, salesiánské slavnosti a exercicie a se salesiánským dílem byl intenzivně spojen i během posledních devíti let, kdy se postupně zhoršoval jeho zdravotní stav zasažený rakovinou. Zemřel po týdenní hospitalizaci dva dny před svými 88. narozeninami v nemocnici v Bílovci zaopatřen svátostmi církve a za přítomnosti svých nejbližších.  
Rozloučení s ním bude v sobotu 22. prosince 2012 ve Všechovicích u Bystřice pod Hostýnem z kostela Nejsvětější Trojice ve 13.30 hodin. 
Prosíme o modlitbu vděčnosti Bohu za jeho život a všechno dobré, co vykonal pro Boží království i salesiánské dílo, i o modlitbu prosby za spásu jeho duše i za všechny jeho blízké. 
František Blaha a ostravští salesiáni 

Související galerie

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací