Povzbuzení a radost

Povzbuzení a radost
2. března 2012

Sliby ASC v ostravském „Don Boscu“ v sobotu 14. ledna 2012. Krátká zpráva o průběhu a několik fotografii.

V kostele sv. Josefa v Ostravě se v sobotu 14. ledna 2012 sešli lidé v neobvyklém čase – brzy po poledni byla mše svatá. Sešli se i z neobvyklých končin – až od Šumperka, Olomouce a Prostějova, ale třeba někteří jako hlavní celebrant P. Jan Komárek SDB dorazili z Fryštáku.

Majka, Bob a Evička. To byli hlavní protagonisté slavnosti. Po delší nebo kratší době čekání složili spolupracovnické sliby. A ta velká sešlost přátel – řekněme rovnou příbuzných, vždyť jde o rodinu Dona Bosca – své sliby obnovila.

Následovalo posezení, jídlo na zub a na chuť, čaj, káva, přátelské povídání. A k tomu jsme se mohli humornou cestou blíže poznat s Evičkou Turowskou z Ostravy i s manželským párem Bobem a Majkou Seluckými z Dobromilic. Evičku představil v epické zpívané skladbě Petr Ptáčník a manželé se dali poznat po ovoci – nebo spíš po zelenině: scénku o veliké řepě mohli zahrát díky svým šesti krásným dětem, které se ujaly všech rolí.

Víc takových setkání – a leden by hřál duši.

Radana Parmová, Místní společenství ASC Ostrava

 

FOTOGALERIE

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací