Svatý týden a Velikonoce 2012

Svatý týden a Velikonoce 2012
31. března 2012

Vstupujeme do nejdůležitějšího týdne liturgického roku. Přijďte společně s námi znovu prožít velikonoční události při slavení liturgie, křížových cestách v přírodě, smíření s Bohem... Salesiáni a všichni dobří lidé kolem Don Boska vám přejí naplno prožitý Svatý týden a radost z Kristova vzkříšení!

 

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 1. DUBNA

Připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, četba pašijí pode Marka.

Bohoslužby: 8.00, 9.30* a 17.30

Křížová cesta v kostele 16.50

Pondělí  

Od 17.30 hodin možnost svátosti smíření.

V 19.00 obvyklá studentská bohoslužba.

Úterý a středa 

Eucharistická bohoslužba v 16.30 jako obvykle.

Od 15 hodin možnost svátosti smíření.

 

ZELENÝ ČTVRTEK 5. DUBNA

♦ Missa Chrismatis v katedrále od 9.00 s obnovou kněžských závazků a svěcením posvátných olejů.

♦ Mše na památku večeře Páně v 16.30* s umýváním nohou a následnou adorací v Getsemanské zahradě.   


VELKÝ PÁTEK 6. DUBNA

♦ Společná modlitba ranních chval a modlitby se čtením v 8.00.

♦ Křížová cesta v kostele od 11.00 hodin.

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY: Přiipomínka Ježíšova umučení, pašije podle svatého Jana, uctívání svatého kříže. Liturgie začíná v 16.30* hodin.

♦ Křížová cesta na haldu Ema. Z Don Boska vycházíme v 18.15.

 


BÍLÁ SOBOTA 7. DUBNA

Den bdění u Božího hrobu bez slavení mše svaté.

♦ Společná modlitba ranních chval a modlitby se čtením v 8.00.

Od 20 hodin* slavení VELIKONOČNÍ VIGILIE - nejslavnější liturgie celého roku, která připomíná a zpřítomňuje Ježíšovo slavné zmrtvýchvstání. Její součástí je 1. bohoslužba světla (žehnání ohně, chvalozpěv na velikonoční svíci), 2. rozšířená bohoslužba slova zachycující průřez celými dějinami spásy, které vyvrcholily vzkříšením Ježíše Krista, 3. křestní bohoslužba s obnovou křestních slibů a 4. eucharistická bohoslužba.

 

 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 8. DUBNA

Bohoslužby v 8.00, 9.30* a 17.30 hod. s žehnáním pokrmů.

 

Velikonoční pondělí 9. dubna

Bohoslužby v 8.00 a 16.30 hodin.

(Studentská bohoslužba v 19.00 NEBUDE!)

 

Bohoslužby označené * bude doprovázet schola mládeže.

 

PŘÍLEŽITOST KE SLAVENÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ je kromě výše uvedené úterní společné bohoslužby každý den hodinu a půl před bohoslužbou (možno požádat kněze i po bohoslužbě) a v pátek od 9 do 12 hodin a od 14 do večerní bohoslužby.  

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací