Cantata Don Bosco v Ostravě!

13. března 2013

V předvečer sv. Josefa navštíví ostravské Don Bosco 45členný sbor z Brna, aby nám zazpíval hudební pásmo o sv. Janu Boskovi. Mše je již v 16.30 hodin, pásmo bezprostředně následuje. Nenechte si ujít!

Svatého Josefa, patrona našeho kostela, oslavíme:

V pondělí 18. března při mši svaté v 16.30 hodin.

Po ní bude následovat Cantata Don Bosco. Donu Boskovi poděkujeme za milosti a dary, které jsem jeho prostřednictvím dostali při nedávném putování ostatků Dona Boska. Studentská bohoslužba v 19 hodin už nebude!

Plakát ke stažení 233.8 KB, Info o souboru 449.6 KB

V úterý 19. března (v den slavnosti) při mši svaté v 16.30 hodin.

 


 

Školní pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno (CMGaSOŠPg) vznikl v září 1998. Přibližně padesátičlenný sbor je tvořen především dívčími hlasy. Skromné zastoupení mužských hlasů však sboru přidává pestřejší zvukové zabarvení. V repertoáru sboru lze najít díla z období renesance, klasicismu, romantismu i novodobá z 20. a 21. století, různé úpravy lidových písní, spirituály a moderní křesťanské písně. Sbor se pravidelně účastní přehlídky církevních škol v Odrách, celostátního Hudebního festivalu SPgŠ a VOŠ. V průběhu roku se také podílí na hudebním doprovodu školních akcí. Současnými sbormistry jsou Štěpán Policer a Vojtěch Veselý.

Ocenění sboru

Mezinárodní festival pěveckých sborů „In canto sul Garda“ (Itálie, Riva del Garda)

· 2011 - zlatá medaile (duchovní hudba), 2 stříbrné medaile (tradiční hudba, pop - modern)

· 2009 - zlatá medaile (tradiční hudba), 2 stříbrné medaile (duchovní hudba, spirituál - gospel)

· 2007 – 2 zlaté medaile (tradiční hudba, duchovní hudba), stříbrná medaile (spirituál - gospel)

Mezinárodní festival pěveckých sborů Slovakia cantat (Slovensko, Bratislava)

· 2007 – 2 stříbrné pásma (sbory mládeže do 21let, spirituál – gospel)

Mezinárodní festival duchovní hudba Musica sacra (Slovensko, Bratislava)

· 2006 – bronzové pásmo (sbory mládeže do 21 let)

Mezinárodní festival „Svátky písní“ (Olomouc)

· 2008 – 2 stříbrné pásma (sbory mládeže do 26 let, spirituál – gospel); bronzové pásmo (duchovní hudba)

· 2006 – stříbrné pásmo (sbory mládeže do 26 let); bronzové pásmo (duchovní hudba)

Hudební festival středních pedagogických škol (Krnov, Litomyšl)

· 2012 – 1. místo

· 2011 – zlaté pásmo

Cena poroty za nejlépe provedenou povinnou skladbu

· 2010 – zlaté pásmo

· 2009 – stříbrné pásmo

· 2008 – stříbrné pásmo

· 2007 – stříbrné pásmo

Zvláštní uznání poroty za inspirující instrumentální doprovod

· 2006 – stříbrné pásmo

· 2005 – bronzové pásmo

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol (Odry)

· 2012 – čestné uznání poroty v kategorii hudební

· 2011 – čestné uznání poroty v kategorii hudební

--------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

CMGaSOŠPg
pěvecký sbor Cantate
602 00 Brno, Lerchova 63
tel.: 543423751
email: peveckysbor@centrum.cz
www.cantate.cmsps.cz

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací