Celosvětová adorace 2. června

Celosvětová adorace 2. června
1. června 2013

I náš kostel se připojuje na výzvu papeže Františka k celosvětové adoraci v neděli 2. června 2013 od 17 do 18 hodin. Mše sv. začne až v 18 hodin a bude bez homilie. (Při adoraci necháme promlouvat Pánu samotnému.)

HLAVNÍ ÚMYSLY:

  • Za církev rozšířenou v celém světě a dnes na znamení jednoty shromážděnou při adoraci Nejsvětější svátosti.
  • Za všechny ty, kteří v různých částech světa prožívají utrpení nových forem otroctví, jsou oběťmi válek, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a „otrocké“ práce; za děti a ženy, které jsou vystaveny jakékoliv formě násilí.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací