Co pro mne znamená víra?

Co pro mne znamená víra?
21. února 2013

Duchovní obnova pro mládež od 15 let 8. až 10. března 2013 v Hodoňovicích s Leošem Ryškou. Zde se také můžete přihlásit.

Sraz je v pátek 8. března v 18 hodin v Don Bosku. Pojede se auty, ostatní 18.41 vlakem.

Konec v neděli 10. března ve 14 hodin.

Příspěvek: 250 Kč; animátoři a další aktivně zapojení do ostravského salesiánského díla 100 Kč.

S sebou: spacák, přezůvky, hudební nástroj, Bibli - a všechno, co nutné potřebuješ k životu.

Obnovu povede salesián P. Leoš RYŠKA (* 1963). Pochází ze Šenova, vystudoval teologii, kde se seznámil se salesiány. Na kněze byl vysvěcen v roce 1989. Jako kněz působil v Ostravě a řadu let spravuje farnost Heřmanice. Vystudoval filmovou školu a stal se zakladatelem televizního studia Telepace a pozdější televizní stanice TV NOE a dodnes je jeho ředitelem. S kamerou navštívil mnoho zajímavých míst.

Určitě je na co se těšit.

Více informací u Pavla Kosmáka či Františka Blahy 


PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE:

Kromě výše uvedené elektronické přihlášky musí účastníci mladší 18 let přinést nejpozději na sraz přihlášku vytištěnou, vyplněnou a podepsanou někým z rodičů:

FORMULÁŘE: prihlaska.doc (dokument MS Word)30.0 KB nebo  dokument Adobe PDF 93.8 KB


 

Leták ke stažení (dokument Adobe PDF)Leták ke stažení 489.2 KB

Související akce

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací