Don Bosco byl v Ostravě...

Don Bosco byl v Ostravě...
12. února 2013

...a věříme, že i zůstane. Přinášíme informace o putování relikvií Dona Boska v Ostravě s odkazem na fotografie...

KDE UŽ DON BOSCO PUTOVAL: Plzeň -Praha - Teplice - Litomyšl - Hradec Králové (2) - Fryšták - Havířov - Brno-Líšeň -Brno-Žabovřesky - ZlínOstrava - České Budějovice


11. února 2013 před 10. hodinou dorazily dva menší italské náklaďáčky do zasněžené Ostravy. Posádku tvořili tři Italové a jeden Brazilec. Sochu ze Zlína doprovázela provinciálka Dcer Panny Marie Pomocnice sestra Marie Tkadlecová.

Kostel se hojně zaplnil věřícími z ostravských farností. Po modlitbě růžence slavil eucharistickou bohoslužbu rektor kostela Stanislav Jonášek s Aloisem Hurníkem a Janem Gacíkem. Před obědem se u sochy sešli zaměsnanci a dobrovolníci Salesiánského střediska volného času Don Bosco.

Po obědě začal "koncert" pracovníků Telepace, kteří začali připravovat večerní přímý přenos. Od 14 hodin se do střediska začaly scházet děti, které se účastní pravidelných aktivit, ale i děti z jiných farností. Děti se rozběhly po celém domě a v soutěži se seznamovaly s různými postavami ze života Dona Boska. Skautky ze Staré Bělé předvedly připravenou scénku.

V kostele od 15 hodin probíhala modlitba Korunky Božího milosrdenství a modlitba růžence. Krátce po 16.30 na pokyn režie Telepace vyšel liturgický průvod a začalo slavení Eucharistie. Hlavním celebrantem byl o. biskup František Václav Lobkowicz, který v úvodu připomněl Pannu Marii Lurdskou i nečekané odstoupení Svatého otce ze služby papeže. Homilii přednesl provinciál salesiánů P. Petr Vaculík (604.2 KB). Při bohoslužbě nádherně zpívala schola Biskupského gymnázia pod vedením Marcely Chrástecké. Na hudební nástroje doprovázeli studenti účastnící se pondělních bohoslužeb pro mládež. V obětním průvodu, který připravily sestry salesiánky byla přinesena svíce (symbol mladých lidí), Bible (symbol škol a vzdělávacích zařízení), malovaný džbánek (symbol vztahů mladých lidí), koše se stovkami proseb, přímluv, fotografií a chléb a víno jako prosba o proměnu našich srdcí.

Po bohoslužbě následovala Pocta mladých lidí Donu Boskovi. Než začala, tak se přes celý kostel vytvořil nekončící zástup lidí, kteří chtěli přistoupit k soše Dona Boska, do připravených košů vložit prosbu, přímluvu či fotky svých dětí, anebo s velkou vírou odevzdat své záležitosti a starosti Bohu prostřednictvím Dona Boska.

Audiovizuálně jsme si připomněli putování ostatků i v jiných místech, kde při této příležitosti vznikla nová hudební díla (hymna putování ostatků od zlínské skupiny MRRK, teplické jazzově laděné mešní proprium k Donu Boskovi v podání Collegia Hortensis, nové nastudování Kantáty k Donu Boskovi v podání Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno.

A mezi jednotlivými skladbami se před presbytářem střídali mladí umělci: schola Biskupského gymnázia, děti pod vedením Barbory Svojanovské předvedly scénku snu Dona Boska z 9 let, vystoupila skupina Gospel pod vedením Terezky Menšíkové, Monika Gattnarová a Lenka Kněžíčková ze Salesiánského domu dětí a mládeže v Ostravě-Záběřehu, skupina Záblesk (ve složení: Ondra Lehovec, Davic Jančálek, Nikola Dus, David Petrovič a Michal Krutílek) s Ondrovými vlastními skladbami. Své umění předvedli David a Patrik Mikovi a David Červeňák a po nich nestárnoucí Jenda Bártek coby žonglující klaun na jednokolce. Finále programu zajistili studenti konzervatoře, kteří se v Don Bosku účastní studentských bohoslužeb: houslistky Marie Hujerová a Korpasová, violistka Laura Černocká, violoncellista Michal Zedníček, kontrabasistka Veronika Muroňová, klarinetiska Barbora Durďáková, akordeonistka Anežka Gebauerová a zpěvačka Barbora Jirásková. Byť mnozí věřící byli v kostele už od 15 hodin, dokázaly je skladby hluboce dojmout i v 19.30! Moderátoři Lucka Foltová a Václav Lipinský pak všechny pozvali k modlitbě k Donu Boskovi a vše zakončila zpívaná modlitba Dobrořeč, duše má, Hospodina.

Všem patří velký dík - a nesmíme zapomenout na zvukaře Tomáše Kalába, který stál před nelehkým úkolem nazvučit neustále měnící se hudební tělesa s rozličným žánrem - a téměř bez předchozí zkoušky!

A samozřejmě dík všem pracovníkům Televize NOE, kteří umožnili zapojit do modlitebního kruhu mnoho dalších věřících, kteří se nemohli dostat na místa, kudy putovaly ostatky Dona Boska.

U sochy se sešli salesiáni spolupracovníci. Přiblížili ostatním, jaký význam má tato větev Salesiánské rodiny, a obnovili své sliby.

Po nezbytné pauze na úklid televizní techniky jsme se pomodlili nešpory ke cti sv. Jana Boska a následovala celonoční adorace. Několik lidí skutečně vydrželo skoro celou noc, někteří se vystřídali, někteří si ráno přivstali, aby se do kostela zastavili ještě před odchodem do zaměstnání.

Ve 4.30 zaznělo děkovné Te Deum, svátostné požehnání a modlitba ranních chval. Poté znovu nastoupili "bodyguardi" a 270kg sochu zkušeně naložili a za doprovodu salesiána Martina Hobzy se vydali do Českých Budějovic, kde se putování relikvií v naší zemi završí... Asi 15 pozůstavších účastníků slavilo mši svatou a pak se rozešli - někteří do postele, jiní do práce či školy.  

Relikvie Dona Boska odcestovaly. Věříme však, že jeho duch, jeho nasazení pro Boha a mladé lidí... zůstanou a že byly jeho návštěvou posíleny....


 

 Dole je odkaz na fotogalerie.  Můžete se podívat i na fotografie farnosti Odry, která přijela v početném zastoupení.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací