Don Bosco navštíví Ostravu a Havířov

Don Bosco navštíví Ostravu a Havířov
7. ledna 2013

AKTUALIZUJEME! V rámci příprav na 200. výročí narození putují salesiánským světem (jsou ve 130 zemích světa) ostatky "Otce a Učitele mládeže". V pondělí 11. února do ostravského Don Boska... Přijďte, doneste si fotografii své rodiny a dětí (nebo aspoň jejich jména)... a budeme společně prosit za děti a mladé lidi našeho národa...

Na stránkách najdete i odkazy na místa, kde už Don Bosco v ČR byl!

Don Bosco u nás 2013… dál žije pro mladé

Ostatky Dona Boska putující celým světem dorazí i do Ostravy a Havířova


 Program Ostrava - Jak se k nám dostaneteModlitba - Stránky havířovského střediska


16. srpna 2015 uplyne 200 let od narození světce, ke kterému má hodně blízko nejen Salesiánská rodina (salesiáni, dcery Panny Marie Pomocnice, volontárie, salesiáni spolupracovníci, Sdružení Panny Marie Pomocnice…), ale mnoho dalších dobrých lidí, kterým leží na srdci výchova dětí a mladých lidí, jejich víra, dobrý život i budoucnost.

Hlavní představený salesiánů don Pascual Chávez Villanueva přišel s výzvou, že by bylo dobré, abychom se na toto významné jubileum připravili. Zrodila se myšlenka takové celosvětové štafety: Celým salesiánským světem (salesiáni jsou ve 130 zemích) budou putovat ostatky Dona Boska.

Pro členy Salesiánské rodiny to bude šance oživit svůj vztah k zakladateli díla a vzoru salesiánské životní cesty.

Pro všechny ostatní, kterým leží za srdci mladá generace, je to příležitost svěřit Donu Boskovi, otci a učiteli mládeže, a jeho prostřednictvím Bohu děti a mladé lidi: rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich víru a vzdělání.

Po různých provinciích světa putovala buď velká skleněná urna, anebo socha s ostatky světce. 

Naši republiku navštíví ve dnech 1.–13. února 2013 socha Dona Boska. Bude mít i dvě zastávky na Severní Moravě: ve čtvrtek 7. února v Havířově-Šumbarku a  v pondělí 11. února v kostele sv. Josefa (Don Bosku) na Vítkovické ulici v Moravské Ostravě.

Socha je bronzová a je navržena a zhotovena italským sochařem Maurem Baldessarim. Měří v základně 82 × 81 centimetr a je 1,6 metru vysoká. Váží 275 kilogramů. Uvnitř sochy je schránka, která uchovává pravé předloktí Dona Boska. Ostatky do naší vlasti připutují z Belgie.

Je zajímavé, že putování ostatků provází řada zvláštních milostí, které známe z životopisů sv. Jana Boska a které se děly zejména při jeho cestách po Španělsku, Francii či Itálii. Dovolím si citovat alespoň jedno svědectví, které nám 16. dubna 2012 poslala z Konga salesiánská dobrovolnice Iveta Pešatová:

„Celým městem, jakožto městem salesiánským, dalo by se říct, teď hýbá jedna věc. A to urna Dona Boska (s jeho ostatky), která dorazila do Lubumbashi koncem března. Navštěvuje všechna salesiánská centra, k nám dorazí v pátek 13. dubna. Je to taková symbolická „návštěva“ zakladatele obrovského díla, které je v Lubumbashi opravdu neskutečné. Člověk by se mohl pousmát nad tím, že se kvůli urně dělá takového povyku. Tuto návštěvu ale provází spousta milostí. Jedna z novicek mi tady v Kafubu vyprávěla, jak se díky Donu Boskovi uzdravila její maminka. Když byla urna v katedrále, tak se ta žena, která měla obrovské problémy s dýcháním a s chůzí, zeptala hlídačů, jestli se může jen letmo dotknout urny. Ti jí to dovolili. Ta žena řekla: „Done Bosco, dala jsem ti svoji dceru (ta dcera je salesiánkou), ty mě teď za to uzdrav.“ No a stalo se. Hned v okamžiku dotyku. Věřte, nevěřte. Každopádně zázraky se dějí.“


Předběžný program v ostravském Don Bosku 11. února 2013:

 • 10.00 přivítání
 • 10:30 mše svatá 
 • 11.30 obnova slibů salesiánů
 • 11:45 setkání zaměstnanců Salesiánského střediska volného času  
 • 14.00-16.00 soutěže pro děti ve středisku,
 • během toho v kostele modlitby
 • 16.30 hlavní bohoslužba přenášená TV NOE (hl. celebrant o. biskup, homilie provinciál P. Vaculík), zpívá schola z Biskupského gymnázia a Don Boska, doprovází studenti ze studentských bohoslužeb 
 • Pocta Donu Boskovi  - po mši akademie v kostele, při níž mladí lidé prostřednictvím plodů svého nadání a píle vzdají hold Otci a učiteli mládeže
 • Obnova slibů salesiánů spolupracovníků
 • Občerstvení, prostor pro Telepace sklidit techniku, možnost fotografií u sochy Dona Boska;
 • 20.00 nešpory a slůvko
 • 20.30 celonoční adorace (pro zájemce možnost přespání, pokud si přinesou vlastní spacák) 
 • ÚTERÝ 12. února 2013
 • 4.30 modlitba 
 • 5.00 rozloučení

Během celého dne i noci bude příležitost:

 • přistoupit ke svátosti smíření;
 • svěřit svoje rodiny, děti, vnoučata Bohu na přímluvu Dona Boska (do koše před sochou možno vložit lísteček se jmény, prosby, fotografie dětí či rodiny, třídy, skautské družiny… vše bude přineseno při bohoslužbě);
 • odnést si nějaké informace a myšlenky Dona Boska;
 • strávit chvíli v kostele v modlitbě s promítanými myšlenkami Dona Boska.

Již dnes se můžeme společně modlit:

Svatý Done Bosco,
děkujeme ti za všechno, co jsi pro mládež udělal.
Děkujeme ti,
že se za mladé lidi u Boha dál přimlouváš
a že i nám pomáháš žít a pracovat pro jejich spásu.
Spolu s tebou jim u Boha vyprošujeme
dobré rodinné zázemí,
živé společenství církve,
čisté, radostné a zodpovědné prožívání partnerských vztahů
a kvalitní výchovně vzdělávací instituce,
které by podpořily občanský i křesťanský rozvoj jejich osobnosti.
Amen.

Na setkání s vámi se těší

ostravská a havířovská Salesiánská rodina

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací