Projekt One

Projekt One
20. března 2013

Pod tímto heslem si většina vybaví hit skupiny U2. Od letošního školního roku je ale také nositelem názvu společného projektu několika salesiánských středisek. Společně s námi se do projektu zapojila střediska z Fryštáku, Zlína, Brna – Žabovřesk, Prahy – Kobylis, Plzně, Teplic, Českých Budějovic a Prahy – Karlína.

Projekt ONE startoval již 1. dubna tohoto roku. Cílem je dlouhodobá podpora skupiny znevýhodněných dětí a mládeže, kteří docházejí do středisek. Na základě inspirace od německého partnera bylo na tento školní rok vytvořeno deset témat, která se budou postupně probírat v programech trvajících asi dvě hodiny. Tématy jsou např. Důstojnost a hodnota člověka, Finanční gramotnost, Média, Zaměstnání, Volný čas. V projektu se také počítá s víkendovými akcemi zaměřenými na osobnostní rozvoj stejné skupiny sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. Cílem projektu je přiblížit dětem témata, které hrají a budou hrát důležitou roli v jejich životě. Projekt bude finančně podporován evropským sociálním fondem a MPSV do r. 2014 a postupně předáván v tištěné podobě nejen ostatním našim střediskům, ale i dalším organizacím zaměřených na pomoc a výchovu mládeže.

U nás v Ostravě proběhly od začátku školního roku tři programy – Důstojnost a hodnota člověka, Lidská práva a povinnosti, Jiné kultury. V měsíci březnu je naplánována realizace čtvrtého programu s názvem Budoucnost. Každé setkání vedou dva lektoři, Iva Pellarová a Václav Lipinský, a účastní se jich v průměru deset dětí.  Náplní setkání jsou jak činnosti výtvarné či pohybové, tak i činnosti na rozvoj myšlení a vzájemné spolupráce.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací