Slavnost Marie Pomocnice

Slavnost Marie Pomocnice
17. května 2013

V pátek 24. května 2013 slaví Salesiánská rodina Pannu Marii Pomocnici, o níž Don Bosco říkávál, že by bez ní nedokázal nic.

sv. Luigi Versiglia: „Bez Panny Marie Pomocnice my salesiáni nejsme nic“

PROGRAM

  • od 9.00 do 16.30 možnost přistoupit ke svátosti smíření
  • 14.00     Eucharistická adorace (do 15.30)
  • 15.00     modlitba korunky Božího milosrdenství
  • 15.30     modlitba růžence
  • 16.00     májová pobožnost
  • 16.30     slavnostní bohoslužba (zpívají a hrají studenti a konzervatoristky)
  • 17.30     oslava Boha hudbou – studenti konzervatoře
  • 18.15     malé občerstvení
  • 19.00     chvály skupiny Záblesk

od 20.00 do 24.00 pokračuje program NOCI KOSTELŮ

Leták ke stažení (dokument Adobe PDF)Leták ke stažení 591.6 KB

Související akce

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací