ŽIJE!

ŽIJE!
30. března 2013

Radostná zpráva pro všechny naše smutky, malomyslnosti, beznaděje, obavy a strach.

Zmrtvýchvstalý se s námi chce setkat tam, kde jsme, a v tom, co prožíváme. Vždyť nikdo nebyl svědkem jednoho z nejdůležitějších momentů dějin spásy – Ježíšova zmrtvýchvstání. Ježíš nesrazil na kolena Heroda, Piláta či velekněze a nedokázal jim svou moc – ani to tak zřejmě nechtěl. Podle evangelia se ale dává poznat těm, kterým nechybí dobrá vůle a ochota zdánlivě nepatrné víry. A dává se jim poznat v tom, co prožívají:

  • uprostřed večeřadla zamčeného strachem a vědomím vlastního selhání (J 20,19nn);
  • uprostřed obvyklé namáhavé práce, která se jeví marnou, a poté, co si nechali poradit neznámým „amatérem“ (J 21,1nn);
  • při snídani a při setkání mezi čtyřma očima po všech nesplněných slibech a zapřeních (J 21,9nn);
  • na cestě smutku pryč od Jeruzaléma (pryč od místa, kde podle Ježíšovy výzvy měli správně čekat); v rozhovoru o událostech posledních dní; v pozvání neznámého cizince do hostince; při obvyklém židovském lámání chleba (Lk 24,13nn);
  • v Tomášových pochybnostech a jeho nedůvěře (J 20,26nn),
  • v zoufalé touze žen udělat pro mrtvého alespoň tu poslední službu lásky (Mt 28,1nn),
  • v Magdaleniných slzách, jejím bolestném hledání a v „zahradníkově“ prostém oslovení: „Marie!“ (J 20,11nn).

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELIKONOCE

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací