Program 2x10 v Don Boscu

Program 2x10 v Don Boscu
10. března 2016

Ve čtvrtek 3. března nás v rámci programu 2x10 navštívili žáci 8. tříd základních škol Gebauerova a Ibsenova.

Hlavním cílem celého programu je osobnostní rozvoj sociálně znevýhodněných mladých lidí pro uplatnění na trhu práce, který se realizuje formou deseti setkání v osmém ročníku a deseti v ročníku devátém.

V předchozích měsících jsme se bavili o tématech vztah k autoritě a sebeovládání, důstojnost a hodnota člověka, závislost na druhých a přátelství, image a já, sebepoznání a sebepřijetí. Tentokrát nás čekalo téma komunikace a spolupráce.

Jelikož si myslíme, že toto téma je lepší prožít, než si o něm jenom povídat, připravili jsme pro žáky tři úkoly, tzv. týmové aktivity. V nich jsme si ukázali, kdo z třídního kolektivu, je schopný a ochotný spolupracovat a komunikovat, kdo je vůdčí typ a kdo se naopak raději nechá vést. Každou aktivitu jsme po jejím skončení společně rozebrali v reflexi a snažili se najít její přesah do běžného školního života.

Jak se žákům dařilo zvládnout jednotlivé aktivity, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací