Salesiáni Dona Boska v Ostravě

Kdo jsmeKontakt ♦  Jak se k nám dostanete? ♦ Oblasti působení
Salesiánská rodinaHlavní webSADBA

⇓⇓⇓ Weby jednotlivých salesiánkých center v ČR ⇓⇓⇓

(kliknutím na mapku dole)


Kdo jsou salesiáni:

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, zkratka SDB) je řeholní kongregace v katolické církvi (podobně jako františkáni, dominikáni, jezuité...).

Zakladatelem salesiánů je italský kněz don Jan Bosco (1815-1888). Jeho posledním nástupcem je Mexičan don Pascual Chávez.

Kongregace se věnuje výchově mládeže.
Salesiáni prožívají svůj život buď jako kněží, nebo koadjutoři.
Asi 16.000 salesiánů působí ve 130 zemí světa. Podrobnosti na www.sdb.org.

DŮLEŽITÉ:

  • Na hlavní stránku salesiánů v Česku www.sdb.cz se dostanete přes šedé logo vpravo nahoře těchto stránek,
  • na jednotlivá střediska kliknutím na body na MAPCE REPUBLIKY umístěné na dolní části stránek
  • a na celoprovinciální aktivity pro mládež organizované SADBOU (misijní volontariát, salesiánští animátoři, Come In, zahraniční aktivity...) na horní liště.  

Kontakt:

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Ostravě
ředitel: P. Jiří Caha,  SDB
Vítkovická 28, 702 00 Ostrava 1
telefon: 599 526 361
e-mail: ostrava@sdb.cz
IČO: 66739799, DIČ: CZ66739799
Bankovní účet: 41072000/2700

>>> JAK SE K NÁM DOSTANETE... <<<


Oblasti působení v ostravské salesiánské komunitě:

♦ středisko mládeže (Salesiánské středisko volného času Don Bosco)
farní pastorace při kostele sv. Josefa v Moravské Ostravě, v Havířově-Šumbarku a dalších farnostech spravovaných jednotlivými salesiány (Frýdlant nad Ostravicí, Supíkovice…)
malá vysokoškolská kolej (Domov Don Bosco SKM) včetně studentských bohoslužeb
♦ víkendové a prázdninové akce 
 duchovní obnovy a exercicie
♦ sociální komunikace – TV NOE
♦ podpora misiím.


Salesiánská rodina:

Kromě salesiánů vznikla celá řada podobných společenství, která se inspirovala ideály Dona Boska. Jsou to zejména Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů (FMA - sestry salesiánky), působící především v Salesiánském domu dětí a mládeže v Ostravě-Výškovicích, Salesiáni spolupracovníci (ASC), Volontarie Dona Boska (VDB), Sdružení Panny Marie Pomocnice (ADMA) a mnoho jiných. Uvedená společenství jsou spolu volně spojena a tvoří Salesiánskou rodinu.

Salesiánským duchem se inspirovala i řada občanských sdružení a dalších organizací. Je to například Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo Salesiánské kluby mládeže (SKM), Církevní středisko Don Bosko v Havířově či Charitní středisko Michala Magone v Ostravě-Dubině.

Zprávy o dění v salesiánské rodině podává časopis Il Bollettino Salesiano, který vychází v češtině pod názvem Salesiánský magazín (dříve Salesiánská rodina).

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací